parallax background

Ideą projektu jest kształtowanie wśród społeczności świadomej postawy dotyczącej tożsamości lokalnej, znajomości historii, tradycji i kultury narodowej. Projekt „Szlak Do Wolności”  (Szlak Kurierów Solidarności Polsko-Czechosłowackiej w Sudetach Wschodnich) zostaje zainicjowany w związku ze zbliżającą się 35-tą rocznicą powstania ruchu wolnościowego Sierpień ’80,  który zapoczątkował obalenie komunizmu w naszej części Europy.

Założyciele Solidarności Polsko-Czechosłowackiej czerpali bezpośrednią inspirację z Posłania I Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność do Ludzi Pracy Europy Wschodniej. A w praktycznej działalności nawiązywali do tradycji górskich spotkań przedstawicieli Karty ’77 i KSS KOR zorganizowanych na Drodze Przyjaźni – granicznym szlaku biegnącym głównym grzbietem Karkonoszy wiosną i jesienią 1978 roku. Górskie szlaki turystyczne znakowane wzdłuż granicy polsko-czechosłowackiej stanowiły swoisty azyl dla ludzi sprzeciwiających się opresjom komunistycznego reżimu. Ludzi wolnych mimo prześladowań i pozbawienia ich możliwości wyjazdów zagranicznych. W symbolicznym sensie, te formy bezprecedensowej współpracy opozycji demokratycznej w państwach bloku komunistycznego, były rodzajem intuicyjnej i zarazem prekursorskiej realizacji fundamentalnych zasad Unii Europejskiej: społeczeństwa obywatelskiego oraz obywatelskiej dyplomacji. Było to nasze „małe Schengen”, na dekadę przed podpisaniem traktatu.

W ramach zadania zostaną odtworzone, oznakowanie  historyczne szlaki kurierów w Sudetach Wschodnich (obszar Gór Złotych i Masywu Śnieżnika). W miastach będących punktami wyjścia na szlaki kurierskie ustawione zostaną tablice informacyjne z mapami oraz niezbędnymi informacjami historycznymi. Zostanie również zorganizowana konferencja z udziałem polskich i czeskich członków opozycji, którzy II połowie lat 80-tych minionego uczestniczyli w działaniach Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, podczas której możliwe będzie poznanie relacji na żywo z wydarzeń na granicy, specyfiki organizacji przerzutów oraz innych nieznanych jeszcze faktów z tamtych lat. Wspomnienia tych bohaterskich starań zostaną uwiecznione poprzez nagranie wywiadów z żyjącymi jeszcze działaczami, które stanowić będą ważny przekaz historyczny dla następnych pokoleń.  Zebrany w trakcie realizacji zadania materiał audio-wizualny, redakcyjny oraz materiał zdjęciowy, mapy i inne dokumenty zostanie zamieszczony na utworzonej specjalnie stronie internetowej, która ma stanowić swoisty bank pamięci o tamtych czasach i wydarzeniach.

„Szlak Do Wolności” będzie również promowany jako atrakcja turystyczna regionu, w tym celu opracowane i wydrukowane zostaną mapy turystyczne z naniesionymi przebiegami szlaku kurierów. Aby wyjść z promocja do młodzieży oraz turystów coraz częściej sięgających po nowe technologie, zaprojektowana również zostanie dostępna bezpłatnie aplikacja mobilna na telefony komórkowe, która stanowić będzie przewodnik po terenie Sudetów Wschodnich z uwzględnieniem wszystkich informacji dotyczących  Szlaku Do Wolności, miejsc spotkań opozycji, miejsc przerzutowych i innych wydarzeń historycznych.  Na zakończenie projektu zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca połączona z prezentacją mobilnej wystawy współorganizowana z partnerem projektu – Powiatem Kłodzkim.

Czas realizacji projektu 2014/2015 r.