parallax background

RYS HISTORII SPCz

Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, (dawn. Solidarność Polsko-Czeska, Solidarność Polsko-Czechosłowacka, także Solidarność Międzynarodowa ) to międzynarodowy ruch społeczny opozycji demokratycznej powstały na początku lat 80. XX wieku.
Inspiracją do utworzenia SPCz były spotkania antyreżimowej opozycji Polskiej i Czechosłowackiej: Komitetu Obrony Robotników i Karty 77 w Karkonoszach w 1978 roku oraz „Posłanie do ludzi pracy narodów europy wschodniej”, przyjęte przez I Zjazd NSZZ Solidarność w 1981 (a zajadle atakowane przez ówczesne władze PRL).
CZYTAJ DALEJ

SZLAK KURIERÓW

Ideą projektu jest kształtowanie wśród społeczności świadomej postawy dotyczącej tożsamości lokalnej, znajomości historii, tradycji i kultury narodowej. Projekt „Szlak Do Wolności” [Szlak Kurierów Solidarności Polsko-Czechosłowackiej w Sudetach Wschodnich] zostaje zainicjowany w związku ze zbliżającą się 35-tą rocznicą powstania ruchu wolnościowego Sierpień '80, który zapoczątkował obalenie komunizmu w naszej części Europy.
Założyciele Solidarności Polsko-Czechosłowackiej czerpali bezpośrednią inspirację z Posłania I Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność do Ludzi Pracy Europy Wschodniej. A w praktycznej działalności nawiązywali do tradycji górskich spotkań przedstawicieli Karty '77 i KSS KOR zorganizowanych na Drodze Przyjaźni - granicznym szlaku biegnącym głównym grzbietem Karkonoszy wiosną i jesienią 1978 roku. Górskie szlaki turystyczne znakowane wzdłuż granicy polsko-czechosłowackiej stanowiły swoisty azyl dla ludzi sprzeciwiających się opresjom komunistycznego reżimu.
CZYTAJ DALEJ